Powelton/Spring Garden Route

Operates Monday-Friday and Weekends

Powelton Spring Garden route map

Monday-Friday

33rd & Market Streets

36th & Spring Garden Streets

42nd & Powelton Avenue

36th & Spring Garden Streets

33rd & Market Streets

5:45 AM Express Service to Vidas Field Complex
6:00 a.m.

6:05 a.m.

6:15 a.m.

6:20 a.m.

6:30 a.m.

6:30 a.m.

6:35 a.m.

6:45 a.m.

6:50 a.m.

7:00 a.m.

7:15 a.m.

7:20 a.m.

7:30 a.m.

7:35 a.m.

7:45 a.m.

7:45 a.m.

7:50 a.m.

8:00 a.m.

8:05 a.m.

8:15 a.m.

8:15 a.m.

8:20 a.m.

8:30 a.m.

8:35 a.m.

8:45 a.m.

8:45 a.m.

8:50 a.m.

9:00 a.m.

9:05 a.m.

9:15 a.m.

9:15 a.m.

9:20 a.m.

9:30 a.m.

9:35 a.m.

9:45 a.m.

9:45 a.m.

9:50 a.m.

10:00 a.m.

10:05 a.m.

10:15 a.m.

10:15 a.m.

10:20 a.m.

10:30 a.m.

10:35 a.m.

10:45 a.m.

10:45 a.m.

10:50 a.m.

11:00 a.m.

11:05 a.m.

11:15 a.m.

11:15 a.m.

11:20 a.m.

11:30 a.m.

11:35 a.m.

11:45 a.m.

12:00 p.m.

12:05 p.m.

12:15 p.m.

12:20 p.m.

12:30 p.m.

12:30 p.m.

12:35 p.m.

12:45 p.m.

12:50 p.m.

1:00 p.m.

1:00 p.m.

1:05 p.m.

1:15 p.m.

1:20 p.m.

1:30 p.m.

1:30 p.m.

1:35 p.m.

1:45 p.m.

1:50 p.m.

2:00 p.m.

2:00 p.m.

2:05 p.m.

2:15 p.m.

2:20 p.m.

2:30 p.m.

2:30 p.m.

2:35 p.m.

2:45 p.m.

2:50 p.m.

3:00 p.m.

3:15 p.m.

3:20 p.m.

3:30 p.m.

3:35 p.m.

3:45 p.m.

3:45 p.m.

3:50 p.m.

4:00 p.m.

4:05 p.m.

4:15 p.m.

4:00 p.m.

4:05 p.m.

4:15 p.m.

4:20 p.m.

4:30 p.m.

4:15 p.m.

4:20 p.m.

4:30 p.m.

4:35 p.m.

4:45 p.m.

4:30 p.m.

4:35 p.m.

4:45 p.m.

4:50 p.m.

5:00 p.m.

4:45 p.m.

4:50 p.m.

5:00 p.m.

5:05 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

5:05 p.m.

5:15 p.m.

5:20 p.m.

5:30 p.m.

5:15 p.m.

5:20 p.m.

5:30 p.m.

5:35 p.m.

5:45 p.m.

5:30 p.m.

5:35 p.m.

5:45 p.m.

5:50 p.m.

6:00 p.m.

5:45 p.m.

5:50 p.m.

6:00 p.m.

6:05 p.m.

6:15 p.m.

6:00 p.m.

6:05 p.m.

6:15 p.m.

6:20 p.m.

6:30 p.m.

6:15 p.m.

6:20 p.m.

6:30 p.m.

6:35 p.m.

6:45 p.m.

6:45 p.m.

6:50 p.m.

7:00 p.m.

7:05 p.m.

7:15 p.m.

7:00 p.m.

7:05 p.m.

7:15 p.m.

7:20 p.m.

7:30 p.m.

7:15 p.m.

7:20 p.m.

7:30 p.m.

7:35 p.m.

7:45 p.m.

7:30 p.m.

7:35 p.m.

7:45 p.m.

7:50 p.m.

8:00 p.m.

7:45 p.m.

7:50 p.m.

8:00 p.m.

8:05 p.m.

8:15 p.m.

8:00 p.m.

8:05 p.m.

8:15 p.m.

8:20 p.m.

8:30 p.m.

8:15 p.m.

8:20 p.m.

8:30 p.m.

8:35 p.m.

8:45 p.m.

8:45 p.m.

8:50 p.m.

9:00 p.m.

9:05 p.m.

9:15 p.m.

9:30 p.m.

9:35 p.m.

9:45 p.m.

9:50 p.m.

10:00 p.m.

10:00 p.m.

10:05 p.m.

10:15 p.m.

10:20 p.m.

10:30 p.m.

10:30 p.m.

10:35 p.m.

10:45 p.m.

10:50 p.m.

11:00 p.m.

11:00 p.m.

11:05 p.m.

11:15 p.m.

11:20 p.m.

11:30 p.m.

Saturday and Sunday

33rd & Market Streets

36th & Spring Garden Streets

42nd & Powelton Avenue

36th & Spring Garden Streets

33rd & Market Streets

7:30 a.m.

7:35 a.m.

7:45 a.m.

7:50 a.m.

8:00 a.m.

8:00 a.m.

8:05 a.m.

8:15 a.m.

8:20 a.m.

8:30 a.m.

8:30 a.m.

8:35 a.m.

8:45 a.m.

8:50 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

9:05 a.m.

9:15 a.m.

9:20 a.m.

9:30 a.m.

9:45 a.m.

9:50 a.m.

10:00 a.m.

10:05 a.m.

10:15 a.m.

10:15 a.m.

10:20 a.m.

10:30 a.m.

10:35 a.m.

10:45 a.m.

10:45 a.m.

10:50 a.m.

11:00 a.m.

11:05 a.m.

11:15 a.m.

11:15 a.m.

11:20 a.m.

11:30 a.m.

11:35 a.m.

11:45 a.m.

11:45 a.m.

11:50 a.m.

12:00 p.m.

12:05 p.m.

12:15 p.m.

12:15 p.m.

12:20 p.m.

12:30 p.m.

12:35 p.m.

12:45 p.m.

12:45 p.m.

12:50 p.m.

1:00 p.m.

1:05 p.m.

1:15 p.m.

1:30 p.m.

1:35 p.m.

1:45 p.m.

1:50 p.m.

2:00 p.m.

2:00 p.m.

2:05 p.m.

2:15 p.m.

2:20 p.m.

2:30 p.m.

2:30 p.m.

2:35 p.m.

2:45 p.m.

2:50 p.m.

3:00 p.m.

3:00 p.m.

3:05 p.m.

3:15 p.m.

3:20 p.m.

3:30 p.m.

3:30 p.m.

3:35 p.m.

3:45 p.m.

3:50 p.m.

4:00 p.m.

4:00 p.m.

4:05 p.m.

4:15 p.m.

4:20 p.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m.

4:35 p.m.

4:45 p.m.

4:50 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

5:05 p.m.

5:15 p.m.

5:20 p.m.

5:30 p.m.

5:45 p.m.

5:50 p.m.

6:00 p.m.

6:05 p.m.

6:15 p.m.

6:15 p.m.

6:20 p.m.

6:30 p.m.

6:35 p.m.

6:45 p.m.

6:45 p.m.

6:50 p.m.

7:00 p.m.

7:05 p.m.

7:15 p.m.

7:15 p.m.

7:20 p.m.

7:30 p.m.

7:35 p.m.

7:45 p.m.

7:45 p.m.

7:50 p.m.

8:00 p.m.

8:05 p.m.

8:15 p.m.

8:15 p.m.

8:20 p.m.

8:30 p.m.

8:35 p.m.

8:45 p.m.

8:45 p.m.

8:50 p.m.

9:00 p.m.

9:05 p.m.

9:15 p.m.

9:30 p.m.

9:35 p.m.

9:45 p.m.

9:50 p.m.

10:00 p.m.

10:00 p.m.

10:05 p.m.

10:15 p.m.

10:20 p.m.

10:30 p.m.